Acasă, la origini, în Țara Făgărașului

Gospodăria casei Drăguș de la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti găzduieşte expoziția de fotografie „Acasă, la origini”, care prezintă prima etapă de cercetare a portului popular din mai multe comu­nități din Țara Făgărașului, cu detalii de specific, particu­larități și identitate locală. Proiectul a luat naștere în urmă cu doi ani, în plină pandemie, când comunitatea „La Blouse Roumaine” a propus, pentru Ziua universală a iei 2020, tema „Acasă, la origini”. 
 

Satul românesc poartă cu sine o istorie a noastră, a românilor, și este aşadar cheia prin care ne putem înţelege identitatea, dar şi mijlocul prin care ne putem face cunoscuţi altora cu adevărat. Fru­musețea lui constă nu numai în peisajele naturale deosebite sau arhitectura tradițională, ci și în oamenii locului, portul popular, cântecul, datinile și tradiţiile care nu ar fi bine să se piardă în iureşul vieții. 

Nicoleta Grancea, coordonatoarea proiectului expozițional, spune că „se cuvine să redescoperim, să păstrăm sau să reînviem, acolo unde este cazul, dar și să transmitem generațiilor viitoare toate aceste elemente identitare, culturale şi spirituale ce constituie satul românesc. Expoziția propune o expunere inedită care să poarte vizitatorul în atmosfera din Țara Făgărașului. Familii din peste 20 de comunități s-au lăsat fotografiate de către fotografi voluntari ca să rămână mărturie peste ani. Comunitățile vii implicate în proiect sunt: Calbor, Copăcel, Drăguș, Ileni, Lisa, Mărgineni, Mândra, Perșani, Șercaia, Sâmbăta de Jos, Sâmbăta de Sus, Veneția de Jos, Șona, Ucea de Sus, Grid, Râușor, Beclean și Grupul Șezători în Țara Făgărașului”.